INTERIM MANAGEMENT

P4it Search and Recruitment har under flera år byggt upp ett mycket stort nätverk av erfarna specialister och chefer inom IT. Under tiden som våra kunder rekryterar till ett permanent arbete hittar våra konsulter rätt person för uppdraget. Vi analyserar nuläge och behov och omsätter detta till en uppdragsbeskrivning. Vi hjälper även till när våra kunder snabbt behöver förstärka med ytterligare kompetenser eller om rekryteringsbehovet är ngt oklart (så som en ev omorganisation eller annan förändring), vid olika projekt samt då personal är frånvarande under en längre tid.  

Interim management