Vi som arbetar på p4it Search and Recruitment har båda praktisk erfarenhet av att arbeta på IT – och digitala bolag, en samlad erfarenhet av ledande chefsbefattningar liksom mer specialiserade tekniska roller. Denna bakgrund har givit oss stor kunskap om branschen och även ett enormt nätverk som vi byggt upp och förvaltat under åren som vi har verkat.

För oss är kvalitet, kunskap och engagemang avgörande värdeord för en lyckad rekryteringsprocess. Vi skapar byggstenarna för ett lyckat resultat och en långsiktig relation med våra kunder och kandidater vilket ger mervärde åt våra kunder, deras medarbetare och våra kandidater. ”Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där”. Därför är matchningen av kandidaten mot företaget, rollen och gruppen helt avgörande för hur resultatet blir.

Rekrytering är konsten och vikten av att matcha rätt! Det är en allt viktigare fråga både nu och inför framtiden.