With passion 4 IT

p4it Search & Recruitment AB grundades i februari 2014. Efter många år på stora och väletablerade rekryteringsbolag kände vi, Louise Hagen Furugård och Jen Scheffel att vi ville erbjuda våra kunder någonting utöver det vanliga. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering och är väl insatta i rekryteringsbranschen, har specialistkompetens inom IT och känner väl till utmaningarna inom branschen.

Vi erbjuder kvalitativa rekryteringslösningar med fokus inom IT. Vi vill skapa mervärde åt våra kunder, deras medarbetare och åt våra kandidater. För oss är kvalitet, kunskap och engagemang avgörande värdeord för en lyckad rekryteringsprocess. Vi skapar byggstenarna för ett lyckat resultat och en långsiktig relation med våra kunder och kandidater. Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där. Därför är matchningen av kandidaten mot företaget, rollen och gruppen helt avgörande för hur resultatet blir.

Rekrytering är konsten och vikten av att matcha rätt! Det är en allt viktigare fråga både nu och inför framtiden.