”WITH PASSION 4 IT”

p4it Search & Recruitment AB grundades i februari 2014 och är etablerade i Stockholm. Efter många år på stora och väletablerade rekryteringsbolag kände vi, Louise Hagen Furugård och Jen Scheffel att vi ville erbjuda våra kunder någonting utöver det vanliga. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering och search och är väl insatta i rekryteringsbranschen, har specialistkompetens inom IT och känner väl till utmaningarna inom branschen.  Genom vår långa erfarenhet av rekrytering och search i kombination med vår kunskap om kandidatmarknaden inom IT, har vi en väl beprövad och kvalitetssäkrad search / rekryteringsprocess. 

KVALITATIVA REKRYTERINGSLÖSNINGAR

p4it  Search & Recruitment erbjuder kvalitativa rekryteringslösningar med fokus inom IT. Vi skapar mervärde åt våra kunder, deras medarbetare och åt våra kandidater. För oss är kvalitet, kunskap och engagemang avgörande värdeord för en lyckad rekryteringsprocess. Vi skapar byggstenarna för ett lyckat resultat och en långsiktig relation med våra kunder och kandidater. Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där”anser vi. Därför är matchningen av kandidaten mot företaget, rollen och gruppen helt avgörande för hur resultatet blir.

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga i att vi har en god insikt i deras verksamhetsområden och att vi förstår våra kunders behov gällande både mjuka och hårda värden. Vi har en stor vana och lång erfarenhet av att anpassa vårt arbetssätt efter våra kunders olika behov. Vår kunskap ger oss också möjlighet att guida och vägleda våra kunder till att göra rätt val när de behöver hitta nya, duktiga medarbetare. Vi arbetar kompetensbaserat och på ett professionellt sätt mot våra kandidater. Vi säljer in våra kunder på ett sätt som gör att kandidaterna får en så bra bild av dem som arbetsgivare samt om tjänsten som möjligt.

Det är många aktiviteter som ska genomföras på kort tid, varför valet av rekryteringskonsult och metod är helt avgörande för en lyckad rekrytering. Vi, Jen Scheffel och Louise Hagen Furugård har mångårig erfarenhet av rekrytering och search inom IT. Vi är väl insatta i rekryteringsbranschen, har stor erfarenhet av search och kartläggning av kandidatmarknaden samt har specialistkompetens inom IT och känner väl till utmaningarna inom branschen.