ETISKA RIKTLINJER, MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

Vi ser jämställdhet och mångfald som mycket viktiga aspekter i arbetslivet. Vi gör aldrig skillnad på människor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Vi försöker alltid i möjligaste mån att leva utifrån våra värderingar och sätter ett högt värde i att bidra till en hållbar och positiv samhällsutveckling. 

För att värna om sekretess och integritet i alla våra rekryteringar arbetar vi efter etiska riktlinjer som utgår från normer för god yrkesetik. Vi på p4it Search and Recruitment värnar om våra kandidaters integritet och vill att du som kund ska känna dig helt trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med GDPR.