Vi har en lång erfarenhet av att rekrytera chefer/ledare och specialister inom IT men även roller som ligger i gränslandet mellan IT och verksamheten.

Vi erbjuder

 • Annonserad Rekrytering
  (med Search och personlighetsbedömning)
 • Executive Search
  (Search utan annonsering med personlighetsbedömning)
 • Second Opinion/fördjupad kandidatbedömning
 • Interimlösningar
  (möjlighet att erbjuda konsult på plats under den tid som rekryteringen pågår)

Tilläggstjänster

 • Bakgrundskontroll
 • Färdighetstester
 • Personlighetsbedömningar
  (OPQ, MQ, Verify)
 • Referenstagning
 • CV-urval
 • Övrig rekryteringskonsultation
 • Karriärcoaching
 • Chefs- och ledarskapscoaching

Rekrytering är en konst

Rekrytering är en konst, en konst att matcha rätt där kunskap, kvalitet och engagemang är helt avgörande för en lyckad rekrytering. Med mycket god kunskap om kandidatmarknaden och lång erfarenhet av arbete med rekrytering inom IT, har vi förmågan att vara agila i vårt arbetssätt och anpassa varje rekrytering efter våra kunders behov.