Hur duktiga är ni på att mäta motivationen på er arbetsplats?

Nåbara mål, en känsla av att ens arbete är meningsfullt, samt stöd och trygghet är alla viktiga ingredienser för att skapa motivation. Och med motivation kommer ofta resultat. Ibland kan det dock vara svårt att sätta fingret på hur hög motivationen inom organisationen faktiskt är, men det finns saker att titta på för att få…