Personuppgifter


Att skydda din integritet och personuppgifter är viktigt för oss på p4it. De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som valts ut av oss och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter.

Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Du kan också uppdatera din profil när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Cookie Policy

Läs mer om vår Cookie Policy