Kunder

08204b416b-visitkort

Vi erbjuder kvalitativa rekryteringslösningar med fokus inom IT. Vi vill skapa mervärde åt våra kunder, deras medarbetare och åt våra kandidater. För oss är kvalitet, kunskap och engagemang avgörande värdeord för en lyckad rekryteringsprocess. Vi skapar byggstenarna för ett lyckat resultat och en långsiktig relation med våra kunder och kandidater. Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där. Därför är matchningen av kandidaten mot företaget, rollen och gruppen helt avgörande för hur resultatet blir.

Våra rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet av IT-rekryteringar från stora väletablerade rekryteringsbolag. De är väl insatta i rekryteringsbranschen, har specialistkompetens inom IT och känner väl till utmaningarna inom branschen. Rekrytering är konsten och vikten av att matcha rätt! Det är en allt viktigare fråga både nu och inför framtiden.

Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad och väl beprövad. Vi använder metoder och verktyg som gör att vi kan identifiera den bästa kandidaten för våra uppdragsgivare.

Genom att lägga till relevanta färdighetstester, bakgrundskontroller och personlighetsbedömningar kan vi anpassa rekryteringen efter tjänst och företag för bästa resultat.

Vårt mål är att ni inte bara ska känna att ni får “Bra rekryteringar” utan “Riktigt lyckade rekryteringar” med ett ömsesidigt, bra och långsiktigt samarbete, där vi är ert bollplank och samarbetspartner.

För oss är varje kund unik. Det är viktigt att ni som kunder känner er trygga i att vi har en god insikt i ert verksamhetsområde och att vi förstår ert behov gällande både mjuka och hårda värden. På p4it har vi stor vana och lång erfarenhet av att anpassa vårt arbetssätt efter våra kunders behov. Vår erfarenhet och kunskap ger oss också möjlighet att guida och vägleda er att göra rätt val när ni behöver hitta nya duktiga medarbetare.

Vi arbetar på ett professionellt sätt mot våra kandidater och säljer in er som arbetsgivare på ett sätt som gör att kandidaterna får en så bra bild av er som arbetsgivare samt om tjänsten som möjligt.

Kandidatdatabaser med flera tusen passiva kandidater är inte någonting för oss. Istället arbetar vi för att ha ett stort nätverk där vi aktivt håller kontakten med kandidaterna för att veta vilka som är öppna för nya utmaningar just nu.

Etiska riktlinjer , mångfald och jämställdhet
Vi ser jämställdhet och mångfald som mycket viktiga aspekter av arbetslivet. Vi gör aldrig skillnad på människor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Vi försöker alltid i möjligaste mån leva utifrån våra värderingar och sätter ett högt värde i att bidra till en hållbar och positiv samhällsutveckling. ”Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där”.
För att värna om sekretess och integritet i alla våra rekryteringar arbetar vi efter etiska riktlinjer som utgår från normer för god yrkesetik vilket det innebär att vi:

  • Lämnar inga upplysningar om en kandidat eller uppdragsgivare innan vi har fått medgivande från berörd part. Vi värnar om kandidatens och uppdragsgivarens integritet.
  • Förbinder oss till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer oss till kännedom i samband med uppdrag.
  • Medverkar inte till diskreminering av kandidater på grundval av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.
  • Uppmärksammar inte uppdragsgivarens personal för annat arbete utanför organisationen. Varje sk. “off limit” vad avser tid och företag regleras i avtal med varje kund.

Vi på p4it Search and Recruitment värnar om våra kandidaters integritet och vill att du som kund ska veta att du kan vara helt trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med GDPR.

Att skydda våra kunders och kandidaters integritet och personuppgifter är viktigt för oss. De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som valts ut av oss och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Du kan också uppdatera din profil när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter. Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.