Att vara fördomsfri när man rekryterar är viktigt. Att låta kompetens och inte låta fördomar eller förutfattade meningar styra är en förutsättning för att få en inkluderande arbetsplats. Blocket Jobb har skrivit mer om just detta. Läs mer