Nåbara mål, en känsla av att ens arbete är meningsfullt, samt stöd och trygghet är alla viktiga ingredienser för att skapa motivation. Och med motivation kommer ofta resultat. Ibland kan det dock vara svårt att sätta fingret på hur hög motivationen inom organisationen faktiskt är, men det finns saker att titta på för att få en indikation. För dig som vill börja jobba mer datadrivet generellt och ta vara på din medarbetardata rekommenderar vi denna guide. Nedan är 5 tips som HRsvepat tipsar om för att mäta motivationen:

1. Förändringar i arbetsmönster: plötslig ökning av distansarbete

Det finns otaliga exempel över när distansarbete fungerar bra. Men om du kan se plötsliga förändringar i mönstret kan det vara värt att vara extra uppmärksam. Har antalet arbetande dagar hemifrån ökat kraftigt utan en tydlig orsak?

Ökningar i antalet arbetande dagar hemifrån kan tyda på problem i teamet, i relationen mellan enskilda medarbetare, eller generellt på kontoret.

2. Frånvarodagar och kortare arbetsdagar

En annan varningssignal är ökning av frånvaro (med hänsyn till naturliga säsongsvariationer kopplade till exempel influensatider). Om du dessutom märker att medarbetare regelmässigt jobbar kortare dagar än avtalat kan det också vara en indikator på att motivationen börjar svika.

3. Upprepade misstag och slarv

Var uppmärksam på om en medarbetare börjar göra fler och större misstag än tidigare, eller inte verkar bry sig om resultatet av sitt arbete.

Det här är viktigt att ta på allvar, särskilt eftersom det i vissa yrken kan utgöra säkerhetsrisker och rent av farliga situationer.

4. Beteendeförändringar

Dålig stämning minskar motivationen. Tyvärr kan en enskild individs beteende få stor påverkan på atmosfären. Därför bör osocialt beteende – när det inte är ett faktiskt personlighetsdrag – följas upp av ledare och av någon utomstående för att hitta orsaken.

5. Ovilja till ansvar eller nya projekt

Det kan finnas många anledningar till att enskilda individer undviker ansvar (såsom bristande erfarenhet eller utbildning). Att alltid försöka undvika ansvar, nya roller eller projekt kan dock tyda på att en medarbetare redan har en fot utanför jobbet.

Så kommer du igång med att följa er medarbetardata

Dessa fem områden ger dig en utgångspunkt för att börja mäta motivation på arbetsplatsen. De två första punkterna kan ofta mätas med HR-lösningar och/eller ett bra tidsspårningssystem. De tre sista kräver ett mer avancerat HR-system som också samlar feedback från ledare och liknande.

Om du vill få en tydlig och objektiv bild av din arbetsstyrka behövs både aktuell och historisk HR-data och ett tillförlitligt verktyg för att samla in och mäta den, så du slipper förlita dig på magkänslan.

Läs mer om hur du sätter upp viktiga nyckeltal och börjar följa data i Sympas guide som du hittar här.